Onderwijs Iedereen hoort er op zijn eigen wijze bij!

KBS de Bolster is een katholieke basisschool met ongeveer 330 kinderen. We hebben twee locaties (onderbouw en bovenbouw) die gevestigd zijn aan de Kastanjelaan 2 (peuters t/m groep 4) en aan de Esstraat 3 (groep 5 t/m 8). Samen met het naastgelegen kinderdagverblijf De Rode Bank en vormen we Kindcentrum de Bolster.

Dit houdt in dat er doorgaande ontwikkelingslijnen zijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. U kunt hierbij denken aan, afstemmen van het aanbod, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, een zelfde kindvolgsysteem, warme overdracht van de peuters naar de basisschool, gezamenlijke activiteiten van kinderdagverblijf en basisschool, maar ook dezelfde thema’s, leuke uitwisselingsprojecten tussen de kinderen.

Een warm nest voor al uw kinderen!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Onze groepen

We geven onderwijs aan in totaal 14 groepen; 3 groepen 1/2; twee groepen 3; twee groepen 4; twee groepen 5, groep 6; twee groepen 7; twee groepen 8.

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op de dagen dat ze ook op de middag naar school gaan, gezamenlijk overblijven in de groep onder leiding van een leerkracht. Daarna spelen wordt onder professioneel toezicht buiten gespeeld, of bij slecht weer binnen.

De schooltijden zijn als volgt: Maandag: 8:30 - 14:45 uur Dinsdag: 8:30 - 14:45 uur Woensdag: 8:30 -12:00 uur Donderdag: 8:30 - 14:45 uur Vrijdag: 8:30 - 12:00 uur (gr 1 t/m 4) 8:30 - 14:45 uur (gr 5 t/m 8)