Onderwijs Iedereen hoort er op zijn eigen wijze bij!

KBS de Bolster is een katholieke basisschool met ongeveer 280 kinderen. We hebben twee locaties (onderbouw en bovenbouw) die gevestigd zijn aan de Kastanjelaan 2 (peuters t/m groep 4) en aan de Esstraat 3 (groep 5 t/m 8). Samen met het naastgelegen kinderdagverblijf De Rode Bank en vormen we Kindcentrum de Bolster.

Dit houdt in dat er doorgaande ontwikkelingslijnen zijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. U kunt hierbij denken aan, afstemmen van het aanbod, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, een zelfde kindvolgsysteem, warme overdracht van de peuters naar de basisschool, gezamenlijke activiteiten van kinderdagverblijf en basisschool, maar ook dezelfde thema’s, leuke uitwisselingsprojecten tussen de kinderen.

Een warm nest voor al uw kinderen!

Ons continurooster

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op de dagen dat ze ook op de middag naar school gaan, gezamenlijk (kosteloos) overblijven in de groep onder leiding van een leerkracht. Daarna spelen ze onder professioneel toezicht buiten, of bij slecht weer binnen.

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag 8:30 - 14:45  
Dinsdag 8:30 - 14:45  
Woensdag 8:30 - 12:00  
Donderdag 8:30 - 14:45  
Vrijdag 8:30 - 12:00 (gr 1 t/m 4)
Vrijdag 8:30 - 14:45 (gr 5 t/m 8)