Ouderraad (OR) KC de Bolster Raalte

Als ouder van een leerling op KBS De Bolster bent u automatisch lid van de oudervereniging (OV) De ouderraad (OR) coördineert en stuurt de oudervereniging. De OR is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten de eerste aanzet geven tot gezellige, actieve en leuke activiteiten rondom de verschillende thema’s.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders

Namens het team

Wat doet de oudervereniging.
Ieder jaar organiseert de ouderraad, in samenwerking met het team, feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen. We verzorgen het schooluitje/schoolreisje en ondersteunen waar mogelijk de docenten. De OR zorgt ook voor het versieren van de school bij Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. In samenwerking met het team bereidt de OR elke activiteit voor, zodat de kinderen er volop van kunnen genieten.

Alle ouderhulp is welkom.
De ouderraad betrekt bij het organiseren van bovenstaande activiteiten zoveel mogelijk ouders; via Klasbord roepen we de hulp in van ouders.. Mede dankzij de hulp van veel enthousiaste ouders wordt elke activiteit weer een succes voor de kinderen. 

Bijdrage
De ouders van de kinderen op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Jaarlijks vraagt de OR van elk kind een vrijwillige ouderbijdrage. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten, zoals de sinterklaasviering, de kerstviering, Carnaval, het schoolreisje, sporttoernooien en het schoolverlaterskamp. In principe wordt de bijdrage via een automatische incasso geïnd. Het bespaart uzelf en de penningmeester veel werk. Aan het begin van het kalenderjaar krijgen nieuwe gezinnen een machtiging hiervoor. 

Heeft u een machtiging afgegeven? Dan loopt deze door tot uw kind van school gaat. Wijzigt het bedrag, dan hoeft u niets te doen. Dit passen we automatisch aan. De afgegeven machtiging vervalt op het moment dat het laatste kind uit het gezin van school af gaat. 

Voor het schooljaar 2023/2024 gelden de volgende tarieven:

Naast deze bijdrage zamelen we ook extra geld in door bijvoorbeeld onze oud papieractie, kledinginzameling of andere spontane acties. Door deze acties kunnen wij de ouderbijdrage op De Bolster laag houden. Wilt u daarom uw buren, opa’s en oma’s vragen of ook zij deel willen nemen aan deze acties?

Wilt u meer informatie over de OR of heeft u interesse om lid te worden van de OR?? Stuur dan een mail naar: or.bolster@mijnplein.nl
Heeft u zelf nog suggesties, op- of aanmerkingen of leuke ideeën, dan horen wij het graag!