Kindcentrum de Bolster voor een brede ontwikkeling van ieder kind!

Welkom bij KC de Bolster

Op Kindcentrum de Bolster wordt een intensieve samenwerking vormgegeven tussen basisschool de Bolster en kinderdagverblijf de Rode Bank.

Dit houdt in dat er doorgaande ontwikkelingslijnen zijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. U kunt hierbij denken aan, afstemmen van het aanbod, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, een zelfde kindvolgsysteem, warme overdracht naar de basisschool, gezamenlijke activiteiten van kdv en basisschool. Maar ook dezelfde thema’s, leuke uitwisselingsprojecten tussen de kinderen en dus een warm nest voor al uw kinderen!

We hebben 3 locaties. Een locatie voor de kinderopvang aan de Kastanjelaan 1. Een locatie onderbouw (peuters tot en met groep 4) aan de Kastanjelaan 2 en een locatie voor de groepen 5 tot en met 8 aan de Esstraat 3. De basisschool heeft in totaal 15 groepen. De kinderopvang 3 groepen opvang, 2 peutergroepen en buitenschoolse opvang.

Onze kernwaarden

KC de Bolster voor een brede ontwikkeling van ieder kind!

Voor kinderen en ouders is kindcentrum de Bolster een stukje van het kinderleven. Een kind wordt voor een groot deel van zijn/haar kindertijd toe vertrouwd aan de zorg van onze pedagogisch professionals en leerkrachten. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij op KC de Bolster een omgeving creëren waar kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Dat gebeurt in onderwijstijd, tijdens de opvang én de begeleiding thuis. Onze tijd vraagt om onderwijs dat voor kinderen betekenisvol is en tegelijkertijd goede kennis en vaardigheden aanbrengt.

Ons onderwijs is daarom het midden tussen aan de ene kant leerling-volgend onderwijs in de vorm van spel en spelbegeleiding bij de peuters en kleuters en IPC (thematisch ingericht wereldoriëntatie onderwijs) voor de groepen 3 tot en met 8, en aan de andere kant leerkracht-gestuurd onderwijs waarbij veel ruimte is voor eigenaarschap van de leerlingen bij hun eigen leerproces. In de kinderopvang en op de (sport/theater) BSO creëren we eveneens een betekenisvolle omgeving waardoor het ontwikkelen van de talenten van de kinderen ook buiten onderwijstijd op een informele wijze gestimuleerd wordt.

Om dit te kunnen verwezenlijken is voor ons een aantal kernwaarden belangrijk: verbinding respect verwondering eigenaarschap.