Kindcentrum de Bolster waar je toekomst begint

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Welkom bij KC de Bolster

Op Kindcentrum de Bolster wordt een intensieve samenwerking vormgegeven tussen basisschool de Bolster en kinderdagverblijf de Rode Bank.
Dit houdt in dat er doorgaande ontwikkelingslijnen zijn voor kinderen van 0 – 12 jaar. U kunt hierbij denken aan, afstemmen van het aanbod, doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, een zelfde kindvolgsysteem, warme overdracht naar de basisschool, gezamenlijke activiteiten van kdv en basisschool. Maar ook dezelfde thema’s, leuke uitwisselingsprojecten tussen de kinderen en dus een warm nest voor al uw kinderen!

We hebben 3 locaties. Een locatie voor de kinderopvang aan de Kastanjelaan 1. Een locatie onderbouw (peuters tot en met groep 4) aan de Kastanjelaan 2 en een locatie voor de groepen 5 tot en met 8 aan de Esstraat 3. De basisschool heeft in totaal 15 groepen. De kinderopvang 3 groepen opvang, 2 peutergroepen en buitenschoolse opvang.

Ons continurooster

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op de dagen dat ze ook op de middag naar school gaan, gezamenlijk (kosteloos) overblijven in de groep onder leiding van een leerkracht. Daarna spelen ze onder professioneel toezicht buiten, of bij slecht weer binnen.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag: 8:30 - 14:45 uur
Dinsdag: 8:30 - 14:45 uur
Woensdag: 8:30 -12:00 uur
Donderdag: 8:30 - 14:45 uur
Vrijdag: 8:30 - 12:00 uur (gr 1 t/m 4)
Vrijdag: 8:30 - 14:45 uur (gr 5 t/m 8)