Hoe wij werken vanuit kernwaarden

Respect

Jij hoort er op je eigen wijze bij! Iedereen heeft zijn eigen talent en we vinden dat iedereen zijn talent moet kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld in de klusklas, de plusklas en na schooltijd in het leerorkest, op de sport BSO of de theater BSO.

Op KC de Bolster besteden we veel aandacht aan burgerschap, waardoor we de kinderen voorbereiden op de maatschappij en wereld van nu en de toekomst. Er is een leerlingenraad, waardoor alle kinderen betrokken worden bij de ontwikkelingen op hun eigen school. We hanteren één pedagogische aanpak voor de peuters tot en met de kinderen in groep 8. Daardoor is er op KC de Bolster een goede en veilige sfeer.

Tenslotte hanteren we duidelijke regels en we spreken graag dezelfde taal.

Verbinding

Kinderen ontwikkelen zich de hele dag door. Daarom stimuleren we hun ontwikkeling van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. Voor schooltijd op de voorschoolse opvang, onder schooltijd en na schooltijd op de BSO en tijdens naschoolse activiteiten. Dit kan doordat kinderdagverblijf de Rode Bank en basisschool de Bolster heel nauw samenwerken. Ook spelen en leren de peuters en kleuters in hetzelfde gebouw en vaak samen. Daardoor is de overgang van de peuter- naar de kleutergroep makkelijk te nemen.
Verder is het mogelijk om naar de fysiotherapie op logopedie te gaan onder schooltijd. En maken we samen met opvang, onderwijs en andere hulpverleners één ontwikkelplan voor kinderen als dat nodig is.

Eigenaarschap

Op de Bolster leren kinderen van de meesters en juffen en van en met elkaar. De kinderen krijgen instructie die bij hen past. Voor het ene kind is dat heel kort en zonder voorbeelden, het andere heeft uitleg met materialen nodig. Kinderen hebben op KC de Bolster een eigen Chromebook. Op het Chromebook wordt geoefend wat daarvoor is uitgelegd. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om hun eigen doelen te stellen. Dit gebeurt tijdens Snappet-gesprekken en IPC leergesprekken. De kinderen voeren deze gesprekken regelmatig met hun juf of meester. In de leerlingenraad denken kinderen mee over vernieuwingen op KC de Bolster.

Verwonderen

De wereldoriënterende en creatieve vakken geven we in thema’s. Dit is vooral ’s middags.  Hiervoor gebruiken we IPC. Wat IPC is leest u hier. Tijdens IPC worden de kinderen uitgedaagd om zelf vragen te stellen, zich te verwonderen en op onderzoek uit te gaan.  Hierbij zijn vaardigheidsdoelen als ‘Ik kan geografische termen gebruiken om een omgeving te beschrijven’; ‘Ik kan materialen en technieken kiezen die geschikt zijn voor de opdracht’; ‘Ik kan activiteiten en culturen herkennen die gelijkwaardig zijn aan die van mijzelf, maar hier wel van verschillen’.

Kinderen worden gestimuleerd om vragen te stellen om op die manier altijd nieuwsgierig te zijn. En vragen stellen mag talentklassen, zoals een plusklas en een klusklas waar uitdaging wordt gegeven voor praktische en theoretische kinderen.

Co-teaching

In de meeste van onze groepen zitten rond de 40 kinderen. Deze kinderen krijgen elke dag les van twee professionals. Op de Bolster wordt gekeken naar het doel van de les en de behoefte van de kinderen per doel. Heb je eerst extra uitleg nodig (pré-teaching) of kun je na een korte uitleg snel zelfstandig oefenen. Elke dag en voor elk vak of doel kan dat anders zijn. Wij noemen dit ‘instructie op maat’ en ‘dynamische instructie’. Dit kan goed gegeven worden wanneer er twee leerkrachten voor de groep staan zoals bij co-teaching. 

Ouderbetrokkenheid

Aan het begin van het schooljaar voeren we startgesprekken met kind en ouder(s). We maken kennis met elkaar en doelen en verwachtingen helder. In de loop van het schooljaar zijn er voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van de kinderen. 

Verder organiseren we ouderpanels voor input op diverse onderwerpen. Er is een medezeggenschapsraad en een oudervereniging. Daar wordt meegedacht over het beleid van de Bolster en worden activiteiten voor de kinderen georganiseerd. 

Voor de oudercommunicatie gebruiken we de Klasbord Ouderapp. Deze maakt de communicatie tussen school en ouders eenvoudig en overzichtelijk. Elke groep zet foto’s op de app, zodat je als ouders een inkijkje krijgt in de schooldagen van uw kind. Ook plannen we daar oudergesprekken en kunnen via de klasbord kinderen ziekgemeld worden.

 

Interprofessionele Opleidingsschool 

KC de Bolster is een interprofessionele opleidingsschool.

Studenten lopen op KC de Bolster stage op zowel het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang als in het onderwijs. Dit betekent dat er stagiaires zijn van zowel MBO als HBO. Én van veel verschillende opleidingen. Denk aan pedagogisch medewerker, pedagogisch educatief professional, pedagogisch management kind en educatie, onderwijs assistent, sport & bewegen en pabo. 

Deze stagiaires werken ook mee aan de doorgaande lijn binnen ons kindcentrum. Dat gebeurt in een interprofessioneel leerteam. Hier leren de studenten onder leiding van leerteambegeleiders, samen te werken met andere beroepen  en over de kwaliteiten van zichzelf en van de ander. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de wijk waar de kinderen van de Bolster wonen en een vraag die speelt op KC de Bolster.

Leer hier een interview met een student over het leren in een interprofessioneel leerteam:
Student Femke Jalving | Innovatiecluster Kind & Educatie