Kernwaarden KC de Bolster voor een brede ontwikkeling van ieder kind!

Voor kinderen en ouders is kindcentrum de Bolster een stukje van het kinderleven. Een kind wordt voor een groot deel van zijn/haar kindertijd toe vertrouwt aan de zorg van onze pedagogisch professionals en leerkrachten. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij op KC de Bolster een omgeving creëren waar kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Dat gebeurt in onderwijstijd, tijdens de opvang én de begeleiding thuis.

Onze tijd vraagt om onderwijs dat voor kinderen betekenisvol is en tegelijkertijd goede kennis en vaardigheden aanbrengt. Ons onderwijs is daarom het midden tussen aan de ene kant leerling-volgend onderwijs in de vorm van spel en spelbegeleiding bij de peuters en kleuters en IPC (thematisch ingericht wereldoriëntatie onderwijs) voor de groepen 3 tot en met 8, en aan de andere kant leerkracht-gestuurd onderwijs waarbij veel ruimte is voor eigenaarschap van de leerlingen bij hun eigen leerproces.

In de kinderopvang en op de (sport/theater) BSO creëren we eveneens een betekenisvolle omgeving waardoor het ontwikkelen van de talenten van de kinderen ook buiten onderwijstijd op een informele wijze gestimuleerd wordt.

Om dit te kunnen verwezenlijken is voor ons een aantal kernwaarden belangrijk: verbinding respect verwondering eigenaarschap

Verbinding

Voor Kindcentrum de Bolster is de verbinding tussen opvang, onderwijs en de thuissituatie essentieel. Als eerste is er daarvoor een nauwe samenwerking tussen Basisschool de Bolster en Kinderdagverblijf ‘De Rode Bank”. Hierdoor zijn er doorgaande ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Te denken valt aan een steeds meer op elkaar afgestemd aanbod, hetzelfde kindvolgsysteem, een warme overdracht van peutergroep naar de basisschool, VVE aanbod van peuter tot aan groep 4, gezamenlijke activiteiten van het kinderdagverblijf en basisschool en één pedagogische aanpak. Daarnaast wordt steeds meer de verbinding gelegd tussen opvang, onderwijs en thuissituatie door professionals die in zowel de opvang als het onderwijs werken.

Respect

Onze missie: ‘Op de Bolster hoort iedereen er op eigen wijze bij!’ heeft als fundament de kernwaarde “respect”. Met alle verschillen in de wijk, de school, het kinderdagverblijf, de kinderen en volwassenen willen wij een sfeervolle plek creëren waar je mag zijn wie je bent. Door elkaar te ontmoeten en gezamenlijk op te trekken daar waar dat van toegevoegde waarde kan zijn, leer je elkaar kennen. Op die manier weet je ook het talent van de ander te herkennen en kun je elkaar aanvullen en bijstaan. Respect staat voor ons ook voor respectvol gedrag en zorgvuldig omgaan met elkaar. We respecteren elkaar om wie we zijn en wat we doen.

Burgerschap -> discussiëren kun je leren;

Verwondering

Verwondering en nieuwsgierigheid staat voor ons aan de basis van het ontwikkelen van kinderen. Kinderen moeten de hele dag door worden uitgedaagd op zijn/haar eigen niveau en eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Presenteren, IPC, onderzoekend leren,

Eigenaarschap

Willen wij kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst, dan zullen we ze op ons kindcentrum al moeten leren om mede-eigenaar te worden van hun eigen ontwikkelproces. Het stellen van hun eigen leer- en vaardigheidsdoelen wordt daarvoor gestimuleerd. Verder geven we professionals de ruimte om KC de Bolster verder te ontwikkelen. En ook voor ouders zoeken we naar een intensievere manier van bijdragen aan de ontwikkelingen op de Bolster. Op deze manier willen wij een inspirerende leef- en leeromgeving zijn, waar we ieder kind de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen.