KIVA Samen maken we er een fijne school van!

Schoolbreed
KiVa is een schoolbreed programma gericht op leerlingen,  leerkrachten, schooldirectie en ouders. Het bestaat uit een combinatie van interventies. Op schoolniveau zorgt KiVa voor een respectvolle cultuur waarin positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa ondersteuning voor klassenmanagement. Op individueel niveau wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotioneel ontwikkeling.

Groepsgericht
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en niet op individuen zoals pesters en/of slachtoffers.  Álle groepsleden zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedereen met plezier naar school gaat. Oftewel: ‘Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er problemen in de groep zijn, maar iedereen is er wél verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en voorkomen’.

Preventief maar ook curatief
KiVa werkt preventief. Door veel aandacht te besteden aan groepsvorming en kennismaking, ontstaan er positieve gedragsnormen in de groep. Hierdoor wordt positief gedrag door de groep bevorderd en met status beloond. Negatief gedrag wordt gezamenlijk afgekeurd waardoor leerlingen dit minder vertonen. Als er toch problemen ontstaan,  dan worden deze met de curatieve onderdelen van KiVa opgelost.

Oplossingsgericht en toekomstgericht
KiVa werk oplossings- en toekomstgericht. We kijken niet terug naar wie wat heeft gedaan of wie de schuld zou moeten krijgen. Vanuit KiVa kijken we vooruit: “Hoe zorgen we er voor dat het in de toekomst beter gaat en we vergelijkbare situaties voorkomen?”.

Monitoring: meten is weten
De KiVa-monitor is een digitale vragenlijst voor leerlingen. Met de monitor breng je de sociale veiligheid, het welbevinden en (vriendschaps)relaties in de groep in kaart. De uitkomsten hiervan geven concrete handvatten om de sfeer in de groep te verbeteren. Daarnaast levert de monitor een rapport op schoolniveau aan met trends en ontwikkelingen. De KiVa-monitor voldoet aan de monitoringseis vanuit de wet sociale veiligheid.

De 10 thema’s op een rijtje

KiVa werkt aan de hand van 10 thema’s in de onderbouw en 10 thema’s in de bovenbouw: 

Thema’s onderbouw
Thema 1: Wie zijn wij? 
Thema 2: Gevoelens 
Thema 3: Wat is een fijne groep? 
Thema 4: Iedereen is uniek
Thema 5: Plagen, ruzie of pesten? 
Thema 6: Rollen in de groep 
Thema 7: Samen zijn wij een fijne groep 
Thema 8: We helpen elkaar 
Thema 9: Wat kan ik doen? 
Thema 10: KiVa - we doen het samen! 

Thema’s bovenbouw
Thema 1: Iedereen verdient respect 
Thema 2: In de groep 
Thema 3: Wat is communicatie? 
Thema 4: Plagen, ruzie of pesten?
Thema 5: Verborgen vormen van pesten en cyberpesten 
Thema 6: Rollen in de groep
Thema 7: Samen zijn wij een fijne groep 
Thema 8: Wij helpen elkaar 
Thema 9: Wat kan ik doen? 
Thema 10: KiVa - we doen het samen! 

Het KiVa-team 
Bij ons op school is een KiVa-team aanwezig. Dit team is een werkgroep bestaande uit Mirte Heerink, Edith Stegeman, Ellen Eektimmerman, Nancy Schotman en Sanne van den Bergh. De hoofdtaak van het KiVa-team is om samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa binnen de school en is het team voor het personeel het eerste aanspreekpunt omtrent KiVa.