Kinderopvang de Rode Bank

KDV De Rode Bank start vanaf januari 2011 met een professioneel geregelde kinderopvang in Raalte. Aan de Kastanjelaan 1, direct tegenover KBS De Bolster, komen kinderdagverblijf, voorschoolse kinderopvang, tussenschoolse kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang samen. KDV De Rode bank biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en bestaat uit 3 groepen dagopvang, 1 peutergroep en 1 groep buitenschoolse opvang. Bij zowel dagopvang als buitenschoolse opvang zijn flexibele plaatsen beschikbaar. De openingstijden zijn van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds.

Het voorziet kinderen in een totaal dagarrangement en biedt ouders de mogelijkheid om hun zoon/dochter mee te laten eten. De peutergroep en buitenschoolse opvang onderhoudt nauwe banden met de naastgelegen school de Bolster en waar mogelijk andere scholen in de directe omgeving. Het is het enige kinderdagverblijf in de omgeving dat ook inhoudelijk afstemming zoekt tussen school en vrije tijd. Er wordt aangesloten bij de thema’s op school, de peuters hebben geregeld activiteiten in de school om langzaam te wennen aan de basisschoolperiode. Door de pedagogische kennis en achtergrond van onze medewerkers, zijn wij ons meer dan bewust van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uw kind. Wij bieden veiligheid, geborgenheid , een vast ritme en een doorgaande lijn in de opvang voor uw kinderen zowel voor-, tussen-, en na schools als op school!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inschrijfformulier
Ouderportaal

Communicatie

Een goede en open communicatie met ouders/verzorgers vindt KDV De Rode Bank essentieel voor het welbevinden van uw kinderen op KDV De Rode Bank. Wanneer u het gevoel heeft dat u uw kind in goede handen achter laat en vertrouwen heeft in de pedagogische medewerkers van KDV De Rode Bank straalt u dit ook uit naar uw kind(eren)! Uw kind zal zich al snel veilig en vertrouwd voelen op KDV De Rode Bank.

Op verschillende momenten hebben we contactmomenten met ouders/verzorgers ingebouwd: Tijdens het halen en brengen van de kinderen kunnen de ouders/verzorgers kort informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerker. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of de directie praten, dan kunt u daar een afspraak voor maken. Op 2 momenten in het jaar worden oudergesprekken gehouden op een avond (april en november). Tijdens deze momenten kunt u naar behoefte een gesprek in plannen met een van onze pedagogisch medewerker om te praten over de bijzonderheden en of ontwikkeling van uw kind(eren). Tevens heeft KDV De Rode Bank een oudercommissie die regelmatig contacten heeft met de directie en/of teamleider en soms met de oudervereniging en de MR van KBS De Bolster. Heeft u uw kind aangemeld voor KDV De Rode Bank en wilt u graag met ons meedenken? Meldt u dan aan als lid voor de oudercommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie.

Om u goed op de hoogte te houden van de activiteiten op De Rode Bank, om de overdracht tussen thuis en de opvang goed te laten verlopen en om u snel en gemakkelijk inzicht te geven in uw gegevens werken we met een speciale app. In deze app zetten we af en toe leuke foto’s van uw kinderen (mits u hiervoor toestemming gegeven heeft uiteraard), melden we bijzonderheden over de verzorging van uw baby en schrijven we soms iets over de leuke activiteiten die we met uw kinderen hebben gedaan. Hiervan krijgt u dan een melding. Ook kunt u middels deze app, uw eigen gegevens inzien, wijzigen en ook soms extra dagen, of ruildagen aanvragen, ziekte, vakanties en of vrije dagen doorgeven, facturen inzien en onze nieuwsbrief lezen. Zo proberen we zo transparant mogelijk te communiceren met u! Daarnaast vinden we het ook leuk om aan de rest van de wereld (opa’s, oma’s, andere familie en of kennissen, of toekomstige ouders/verzorgers) te laten zien hoe leuk uw kinderen het hebben op KDV De Rode Bank! Hiervoor gebruiken we onze Social Media kanalen. Uiteraard worden hiervoor geen foto’s of filmmateriaal gebruikt van kinderen waarvan ouders/verzorgers geen toestemming gegeven hebben.