Kinderopvang de Rode Bank

KDV De Rode Bank is dé partner als het gaat om complete dagarrangementen voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Raalte.

Algemeen
KDV De Rode Bank zorgt voor opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de diverse ontwikkelingsfasen en interesses van het kind. KDV De Rode Bank is begaan met kinderen en doet dit op een vakkundige pedagogisch verantwoorde, enthousiaste, warme manier. Het kind staat centraal, wij dragen bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Tevens geven wij ouders gemak en continuïteit.

Meer dan kinderopvang alleen!
Bij KDV De Rode Bank willen wij voor ouders / verzorgers “partner in de opvoeding zijn” ofwel “een verlengstuk van thuis”.

Uniek! Sport BSO InOranje
Na schooltijd lekker bewegen en fit blijven, kennismaken met verschillenden sporten, beter worden in sport, andere kinderen ontmoeten, fijn jezelf zijn, samen spelen en sporten in een veilige omgeving! Kijk hier naar onze mogelijkheden.

* Door deze video af te spelen accepteert u de privacy regels van Youtube/Google

Communicatie

Een goede en open communicatie met ouders/verzorgers vindt KDV De Rode Bank essentieel voor het welbevinden van uw kinderen op KDV De Rode Bank. Wanneer u het gevoel heeft dat u uw kind in goede handen achter laat en vertrouwen heeft in de pedagogische medewerkers van KDV De Rode Bank straalt u dit ook uit naar uw kind(eren)! Uw kind zal zich al snel veilig en vertrouwd voelen op KDV De Rode Bank.

Op verschillende momenten hebben we contactmomenten met ouders/verzorgers ingebouwd: Tijdens het halen en brengen van de kinderen kunnen de ouders/verzorgers kort informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerker. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of de directie praten, dan kunt u daar een afspraak voor maken. Op 2 momenten in het jaar worden oudergesprekken gehouden op een avond (april en november). Tijdens deze momenten kunt u naar behoefte een gesprek in plannen met een van onze pedagogisch medewerker om te praten over de bijzonderheden en of ontwikkeling van uw kind(eren). Tevens heeft KDV De Rode Bank een oudercommissie die regelmatig contacten heeft met de directie en/of teamleider en soms met de oudervereniging en de MR van KBS De Bolster. Heeft u uw kind aangemeld voor KDV De Rode Bank en wilt u graag met ons meedenken? Meldt u dan aan als lid voor de oudercommissie. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie.

Om u goed op de hoogte te houden van de activiteiten op De Rode Bank, om de overdracht tussen thuis en de opvang goed te laten verlopen en om u snel en gemakkelijk inzicht te geven in uw gegevens werken we met een speciale app. In deze app zetten we af en toe leuke foto’s van uw kinderen (mits u hiervoor toestemming gegeven heeft uiteraard), melden we bijzonderheden over de verzorging van uw baby en schrijven we soms iets over de leuke activiteiten die we met uw kinderen hebben gedaan. Hiervan krijgt u dan een melding. Ook kunt u middels deze app, uw eigen gegevens inzien, wijzigen en ook soms extra dagen, of ruildagen aanvragen, ziekte, vakanties en of vrije dagen doorgeven, facturen inzien en onze nieuwsbrief lezen. Zo proberen we zo transparant mogelijk te communiceren met u! Daarnaast vinden we het ook leuk om aan de rest van de wereld (opa’s, oma’s, andere familie en of kennissen, of toekomstige ouders/verzorgers) te laten zien hoe leuk uw kinderen het hebben op KDV De Rode Bank! Hiervoor gebruiken we onze Social Media kanalen. Uiteraard worden hiervoor geen foto’s of filmmateriaal gebruikt van kinderen waarvan ouders/verzorgers geen toestemming gegeven hebben.