Visie KDV de Rode Bank

Algemeen
KDV De Rode Bank zorgt voor opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de diverse ontwikkelingsfasen en interesses van het kind. KDV De Rode Bank is begaan met kinderen en doet dit op een vakkundige pedagogisch verantwoorde, enthousiaste, warme manier. Het kind staat centraal, wij dragen bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Tevens geven wij ouders gemak en continuïteit.
Bij KDV De Rode Bank willen wij voor ouders / verzorgers “partner in de opvoeding zijn” ofwel “een verlengstuk van thuis”.

Visie
KDV De Rode Bank is een voor kinderen veilige, inspirerende omgeving, waar kinderen van 0 tot 13 jaar in overeenstemming met hun leeftijd, eigen interesse en achtergrond zich welkom voelen, verzorgd worden, spelen, zich ontwikkelen, plezier hebben, andere kinderen ontmoeten, uitdaging vinden en respect leren hebben voor elkaar en zo kunnen groeien tot competente mensen.
Bij KDV De Rode Bank willen wij voor ouders / verzorgers “partner in de opvoeding zijn” ofwel “een verlengstuk van thuis”. Dit betekent dat de pedagogische medewerkers net als u een aandeel hebben in het opvoedingsproces met als doel om: Samen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfredzame en verantwoordelijke burgers.

Kernwoorden
Toegankelijk; Warm welkom, laagdrempelig, een prijs die deugt, positief
Professioneel; Wij verstaan ons vak, ervaren en goed geschoold, ondernemend, innovatief
Persoonlijk; Kind centraal, inlevend, enthousiast, goede open communicatie
Betrouwbaar; Continuïteit, veilig, planmatig
Actief; Gedreven, actieve en gezonde leefstijl, uitdagende ontdekkende activiteiten