Visie BSO

Sport BSO InOranje staat volledig in het teken van sport en activiteit. Dit alles is mede gebasseerd op het gedachtengoed van vooraanstaande wetenschappers. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer beweging niet alleen leidt tot een betere lichamelijke conditie, maar ook juist voor de geestelijke conditie. Het concentratieniveau en probleemoplossend vermogen gaat met sprongen omhoog.

Sport BSO InOranje heeft de ambitie om een groter deel van de kinderen plezier te laten beleven in sporten en ze verschillende sporten te laten ervaren en waarderen. Dit doen we met gediplomeerde trainers en begeleiders die beweging op het juiste niveau aanbieden. Kinderen op een leuke en sportieve manier begeleiden tijdens sport en spel geeft ons voldoening. Hiervoor zoeken we aansluiting met diverse kinderdagverblijven, scholen en verenigingen die het belang van sport en beweging van het kind net als wij erg belangrijk vinden.