Kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar

KDV De Rode Bank is een fijne en veilige omgeving voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar. Baby’s en peuters kunnen hier naar hartenlust en op eigen niveau spelen en andere kinderen ontmoeten. Goede verzorging en evenwichtige aandachtsverdeling aan alle leeftijdsgroepen heeft onze prioriteit. KDV De Rode Bank zal intensief gaan samenwerken met KBS de Bolster, door onder andere gezamenlijk te werken aan thema’s en diverse uitwisselingsactiviteiten. Hierdoor zal het voor kinderen op jonge leeftijd al mogelijk zijn om in een veilige omgeving kennis te maken met de basisschool, waardoor de stap naar de basisschool uiteindelijk minder groot wordt.

Op KDV De Rode Bank werken we met 3 verticale groepen. Deze groepen zijn open van 7.00 uur tot 19.00 uur. De groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Gedurende een dagdeel kan het voorkomen dat er kinderen uit de groep gehaald worden en een dagdeel op de peutergroep verblijven.

Uitgangspunt voor de verticale groepen zijn dat de groepen zo min mogelijk wisselen van samenstelling. Een kind blijft 4 jaar lang bij dezelfde pedagogisch medewerker. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij u en uw kind.Door de verschillende leeftijden in de groep leren de kinderen van en met elkaar. Elk kind is een keer de jongste en een keer de oudste.

Een ander uitgangspunt is het dagritme. Natuurlijk is het mogelijk dat er van het dagritme afgeweken wordt, als blijkt dat het niet aansluit op het ritme van thuis. Dit bekijken we per kind en doen we altijd in overleg met ouders/verzorgers. Ook kan het door activiteiten op een groep voorkomen, dat er van het dagritme wordt afgeweken. Dit zal vaker incidenteel zijn dan met regelmaat, dit om de structuur van de dag zoveel mogelijk vast te houden. Dit geeft rust aan de kinderen.

Voor de baby’s geldt dat zij zoveel mogelijk het dagritme van thuis volgen voor wat betreft het eten, drinken, spelen en slapen. De dreumesen volgen al wat meer het dagritme van de groep, het (mogelijk) individuele slaappatroon uitgezonderd. Van de peuters volgen zo veel mogelijk het dagritme van de groep. Het slapen van de kinderen is afhankelijk van de behoefte van het kind en de wensen van de ouders/verzorgers.