BSO van 4 tot 6 jaar

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) van KDV De Rode Bank kunnen de kinderen lekker bijkomen van de schooldag: stoom afblazen of zich juist even terugtrekken. Uw kind ontwikkelt zich in een rap tempo naar meer zelfstandigheid. En het krijgt bredere interesses. Wij stimuleren kinderen om hun fantasie en talenten te ontwikkelen m.b.v. uitdagende activiteiten en/of workshops. In deze fase is het erg belangrijk dat uw kind aansluiting vindt en vriendjes en vriendinnetjes maakt. De BSO nodigt de kinderen uit om samen op te trekken.
Ook hier is het uitgangspunt: kwalitatief goede buitenschoolse opvang met vaste een vaste stamgroep in een eigen ruimte, maar met een open deuren beleid. Kinderen kunnen gebruik maken van de verschillende ruimtes van ons kinderdagverblijf. Soms verlaten we de locatie van de Rode Bank en gaan we onder begeleiding buiten KDV De Rode Bank deelnemen aan verschillende leuke activiteiten passend bij het aanbod en thema.