Peuterwerk van 2 tot 4 jaar

KDV De Rode Bank heeft twee peutergroepen. Op de peutergroep helpen wij de peuters alvast een eerste stap te zetten op weg naar de basisschool, d.m.v. doelgerichte peuteractiviteiten. De peutergroepen bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De groepen bestaan zoveel mogelijk uit een vaste samenstelling. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij u en uw kind.

Groepen
Uitgangspunt van de peutergroep is dat de kinderen minimaal 2 dagdelen per week komen. Dit kunnen twee ochtenden zijn, maar ook twee middagen, een hele dag of een ochtend en een middag. Al naar gelang de wens van ouders,  maar ook de beschikbaarheid op de groepen zelf.

Daarnaast kunnen de peuters die gebruik maken van de dagopvang, op één van de dagen dat zij naar het kinderdagverblijf gaan, een dagdeel gratis* gebruik maken van de peutergroep, mits zij daarnaast nog een dagdeel naar de peuteropvang gaan.

Ook kunnen de kinderen meerdere dagdelen gebruikmaken van de peutergroep als dat wenselijk is. Dat afgestemd worden naar wens van ouders in overleg met onze pedagogisch medewerkers.

De groepen zijn gedurende de schoolweken ’s ochtends open van 8.30 uur tot 11.30 uur en op de maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag is er verlenging mogelijk van 11:30-14:30 uur. De kinderen eten dan gezellig een broodje mee. Vanaf 1 ½ jaar kunnen de kinderen hiervoor opgegeven worden.

Op deze ochtenden en middagen vinden er op deze groep gerichte peuteractiviteiten plaats, waar mogelijk in samenwerking met KBS De Bolster. De kinderen die gebruik maken van dagopvang, worden aan het eind van de ochtend of middag door de pedagogisch medewerker naar hun stamgroep gebracht. De overige kinderen worden door de ouders/verzorgers opgehaald.

Eten en drinken
’s Ochtends  van 10.00 uur tot 10.30 uur gaan we met de peutergroep gezamenlijk fruit eten en drinken. Daarnaast eten we ’s middags vanaf 11:30 uur met alle kinderen een broodje, ook voor het drinken wordt er dan natuurlijk gezorgd.

De kinderen hoeven hiervoor niets mee te nemen van huis. Wij hanteren o.a. de volgende afspraken en aandachtspunten rondom de eet-en drinkmomenten: