De kindcentrumraad bestaat uit de medezeggeschapsraad van kbs de Bolster en uit de oudercommissie van KDV De Rode Bank. Samen vergaderingen zij ongeveer 6 keer per jaar over diverse zaken die zowel de opvang als het onderwijs raken. Aan het eind van deze vergadering gaan zij uiteen om ieders apart hun eigen thema’s te behandelen. De kindcen trumraad is voor ouders van opvang en onderwijs opengesteld. Wel dient er vooraf contact opgenomen te worden met de voorzitter van een van beide geledingen.

Oudercommissie
Kinderdagverblijven zijn verplicht een oudercommissie (OC) in te stellen. De oudercommissie brengt advies uit over de kwaliteit van de kinderopvang.
De OC komt gemiddeld om de twee maanden bijeen met en zonder directie. Het doel van de OC is een optimale opvang voor uw kind in samenwerking met De Rode Bank te waarborgen. Tevens wordt de OC door de directie op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.
Mocht u als ouder vragen/opmerkingen hebben of zaken die u opvallen, laat het de OC weten via het email adres oudercommissie@kcdebolster.nl

Wij horen graag van u!