De Oudervereniging (OV), dit zijn in basis alle ouders van de kinderen op KBS De Bolster.
Samen met het team organiseren wij alle activiteiten voor de leerlingen. Deze vereniging wordt gestuurd en gecoördineerd door de Ouderraad (OR), dit is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten de eerste aanzet geven tot gezellige, actieve en leuke activiteiten rondom de verschillende thema’s.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
Frances de Boer Voorzitter 

Arno Krosman Penningmeester
Jennifer Rabelink Secretaris
Esther Westenenk
Hellen Veenhuis
Maureen Oors
Danielle Hendriks
Mayke Arends
Floris Hoekerswever
Claudy Koerhuis

Wat doet de oudervereniging. 

Ieder jaar organiseert de OV, in samenwerking met het team feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen. We verzorgen het schooluitje/ schoolreisje, regelen het bezoek aan Nemo voor groep 8, coördineren het bezoek aan Sallandfestival en verzorgen het afscheidscadeau voor groep 8. Verder versieren we de school bij de verschillende feesten, verzorgen we de raamschilderingen en regelen de schoolfotograaf.
In samenwerking met het team wordt elke activiteit voorbereid zodat deze elke keer weereen groot succes wordt voor alle kinderen.

Alle ouderhulp is welkom. 

De ouderraad probeert bij het organiseren van bovenstaande activiteiten zoveel mogelijk ouders te betrekken. En mede dankzij de hulp van veel enthousiaste ouders wordt elke activiteit weer een succes voor de kinderen.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een intekenlijst voor deelname aan ouderhulp op school. Gedurende het schooljaar zullen wij met behulp van deze lijst ouders benaderen voor de verschillende activiteiten.

Bijdrage 
De ouders van de kinderen op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Jaarlijks wordt van elk kind een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het geld wordt gebruikt voor nevenactiviteiten, zoals de sinterklaasviering, de kersviering, carnaval, het schoolreisje, sporttoernooien en het schoolverlaterskamp e.d. In principe wordt de bijdrage via een automatische incasso geïnd. Het bespaart uzelf, de leerkrachten en de penningmeester veel werk. Aan het begin van het kalenderjaar krijgen nieuwe gezinnen een machtiging hiervoor. Voor degenen die al een machtiging afgegeven hebben, blijft deze doorlopen en wordt het bedrag bij wijziging van het aantal schoolgaande kinderen automatisch aangepast. Voor degenen die toch de voorkeur geven aan zelf overmaken, zijn de tarieven per kind iets hoger. Wij verzoeken u in dit geval de bijdrage voor 28 februari 2019 over te maken op rekeningnummer NL09RABO0302003088 tnv Oudervereniging de Bolster.

Voor het schooljaar 2018/2019 gelden de volgende tarieven:
Via automatische incasso: € 17,50 per leerling
Bij zelf overmaken: € 18,50 euro per leerling

Leerlingen die instromen voor 1 januari 2019 betalen het gehele bedrag.
Leerlingen die instromen na 1 januari 2019 zijn dit schooljaar geen bijdrage verschuldigd.

Naast deze bijdrage proberen wij ook extra geld te genereren door middel van onze oud papieractie, kledinginzameling of andere spontane acties. Door deze acties kunnen wij de ouderbijdrage op De Bolster zo laag houden. En toch zeer geregeld de kinderen verassen met wat lekkers of een leuke activiteit. Wilt u daarom ook uw buren, opa’s en oma’s vragen of ook zij deel willen nemen aan deze acties?

Onze tegoeden zullen te allen tijde tegoed komen aan de kinderen. Wanneer onze financiën het toelaten zullen wij een door de penningmeester goed gekeurd bedrag schenken aan de directie, deze heeft dan de verantwoordelijkheid dat het besteed zal worden rechtstreeks aan de kinderen. Bv. te besteden aan het schoolplein of speelgoed.

Als u meer informatie wilt over de OV of heeft u interesse om lid te worden van de Ouderraad, neemt u dan gerust contact op met onze voorzitter Frances de Boer (06-22900153) of via de mail : ov@bolster-raalte.nl

Heeft u zelf nog suggesties, op- of aanmerkingen of leuke ideeën dan horen wij het graag!