KDV De Rode Bank heeft twee peutergroepen. Op de peutergroep helpen wij de peuters alvast een eerste stap te zetten op weg naar de basisschool, d.m.v. doelgerichte peuteractiviteiten. De peutergroepen bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De groepen bestaan zoveel mogelijk uit een vaste samenstelling. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij u en uw kind.

Groepen
Uitgangspunt van de peutergroep is dat de groep in dezelfde samenstelling 2 keer in de week samen komt. Ouders/verzorgers kunnen hun voorkeur voor bepaalde dagdelen aangeven bij de aanmelding. Daarnaast kunnen de peuters die gebruik maken van de dagopvang, op één van de dagen dat zij naar het kinderdagverblijf gaan, gratis* gebruik maken van de peutergroep.

De groepen zijn gedurende de schoolweken ’s ochtends open van 8.30 uur tot 11.45 uur en op de maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag van 12.45 uur tot 15.00 uur. Vanaf 1 ½ jaar kunnen de kinderen hiervoor opgegeven worden.

Op deze ochtenden en middagen vinden er op deze groep gerichte peuteractiviteiten plaats, waar mogelijk in samenwerking met KBS De Bolster.
De kinderen die gebruik maken van dagopvang, worden aan het eind van de ochtend of middag door de pedagogisch medewerker naar hun stamgroep gebracht. De overige kinderen worden door de ouders/verzorgers opgehaald.

VVE
In de peutergroep bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie- aanbod aan. Activiteiten uit dit aanbod zijn er op gericht om de overgang naar de basisschool zo klein mogelijk te maken. Er is op een spelende manier veel aandacht voor voorbereidende taal- en rekenactiviteiten en is er veel aandacht voor de motorische ontwikkeling. Bij peuters willen wij het bewegen extra stimuleren door wekelijks peutergym aan te bieden, onder leiding van een vakdocent gym.

Pravoo
Binnen de peutergroep wordt er thematisch gewerkt en is er veel aandacht voor de motorische, taal- en denkontwikkeling. Op KDV De Rode Bank wordt er gewerkt het PRAVOO peutervolgsysteem.
Voor de verschillende leeftijdsfases zijn er verschillende tussendoelen beschreven bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. De pedagogisch medewerkers verzorgen zelf de activiteit om het doel heen. Hierdoor kunnen zij beter rekening houden met de belevingswereld van ieder kind, waardoor het kind meer uitgedaagd wordt en zich eerder zal ontwikkelen.

Thema’s
Veel activiteiten (zoals lezen, knutselen, spel) staan in het teken van een thema. Dit thema wordt afgestemd binnen het Kindcentrum De Bolster. Thema’s die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn; Een nieuwe baby, brandweer, herfst, winter, zomer, naar school, Kerst, Sinterklaas, carnaval enz.

Eten en drinken
’s Ochtends  van 10.00 uur tot 10.30 uur gaan we met de peutergroep gezamenlijk fruit eten en drinken. De kinderen hoeven hiervoor niets mee te nemen van huis. Wij hanteren o.a. de volgende afspraken en aandachtspunten rondom de eet-en drinkmomenten:
– we zingen eerst voordat we gaan eten/drinken
– we zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het eten

Zindelijkheid
Een belangrijk onderdeel van het zelfredzaam worden, is de zindelijkheidstraining.
Afhankelijk van de ontwikkeling, behoefte en rijping van het kind, wordt hieraan, in overleg met de ouders/verzorgers, aandacht besteed. Het is van belang, dat het kind zelf aangeeft er aan toe te zijn. Kinderen moeten niet, mogen wel. Wij maken gebruik van zowel potjes als kinder-wc’s. Op alle groepen van het KDV en de peutergroep wordt gebruik gemaakt van stickers of stempels om de kinderen te belonen en te stimuleren en ze net even over de streep te trekken om zindelijk te worden.

*u betaalt wel de kosten van uw reguliere dagopvang; er zijn geen extra kosten aan de Peutergroep verbonden. Dit is echter maar mogelijk voor één van de dagen die uw kind naar de peutergroep gaat.